NOWOŚCI
Głowne powody przemawiające za wdrożeniem SIS GEM
Redukcja personelu Obniżenie kosztów działalności Poznanie kosztów leczenia Mo...
czytaj więcejhl

Moduły funkcjonalne systemu szpitalnego
SIS GEM jak to zostało już przedstawione na wstępie posiada szereg modułów umożliwiając...
czytaj więcejhl

WITAMY!

Witamy na stronach internetowych Firmy GEM.

Firma GEM od 1992 roku tworzy System Informacji Szpitalnej wspomagający zarządzanie szpitalem.

SIS GEM spełnia wszelkie wymogi stawiane nowoczesnym wielkim systemom informatycznym, a wiec jest kompleksowy, zintegrowany i łatwy do rozbudowy.

Możliwości Technologii M (M-Technology dawniej MUMPS) w jakiej został zbudowany, takie jak niezależność od platformy sprzętowej czy możliwość komunikowania się z innymi systemami oraz bazami danych sprawiają, że jest systemem w pełni otwartym.

  JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW
Unia Przedsiêbiorczo¶ci

GEM uzyskał certyfikat jakości ISO 9001:2000 w zakresach:

    Instalacja, wdrożenie, konserwowanie oraz modyfikowanie systemu informatycznego SIS GEM
 
    Świadczenie usług obliczeniowych

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakości było współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Copyright © 2008 GEM Sp. z o.o. - Grupa In¿ynierii Oprogramowania. Wszystkie prawa zastrze¿one.